Stan zwarcia pomiarowego transformatora

Pisaliśmy już o tym, czym jest stan jałowy transformatora i dokładnie przyjrzeliśmy się stanowi jego obciążenia

transformator_PSZ-160_BREVE

Teraz zajmiemy się kolejną właściwością – przybliżamy stan zwarcia pomiarowego w transformatorze.

Stan zwarcia pomiarowego transformatora to stan, który polega na zasileniu transformatora takim napięciem, by w zwartej stronie wtórnej popłynął prąd znamionowy. Napięcie zasilania w takim stanie, zwane napięciem zwarcia, jest bardzo małe i osiąga wartości od kilku do kilkunastu procent napięcia znamionowego. Przy tak niskim napięciu zasilania, prąd magnesujący rdzeń i prąd odpowiedzialny za straty w żelazie, są pomijalnie małe w stosunku do prądu znamionowego strony wtórnej. A więc w tym stanie zasadniczą rolę odgrywają straty w rezystancjach uzwojeń i reaktancjach rozproszenia. Miarą tych właśnie strat jest  wielkość napięcia zwarcia, które jako jeden z parametrów transformatora pozwala wyznaczyć w przybliżeniu charakterystykę prądowo napięciową. Napięcie zwarcia pozwala zweryfikować również możliwość połączenia równoległego transformatorów.
Schemat zastępczy dla stanu zwarcia pomiarowego wygląda tak:

Uwzględnia się, że prąd gałęzi poprzecznej ze względu na znacznie, niższe napięcie zasilania jest pomijalnie mały oraz że:
Rzw = R1 + R’2;   Xzw = XΦ1 + X’Φ2 schemat zastępczy upraszcza się, co pokazuje rysunek poniżej:
Widać stąd również , że na podstawie pomiarów napięcia zwarcia nie można rozdzielić reaktancji i rezystancji dotyczących strony pierwotnej i wtórnej. W praktyce rozdzielenie tych parametrów nie jest potrzebne.
mgr inż. Krzysztof Majewski
Kierownik Działu Handlowego
Breve-Tufvassons

 

CONTACT US
Do you need more information? Please contact our company. If you write to us, you will definitely get an answer.
Our advisers will gladly suggest and dispel your doubts. Do not hesistate to ask.

Breve Tufvassons Sp. z o.o
Postępowa 25/27,
93-347 Łódź, Polska
NIP: 727-012-56-95

Tel: (42) 640 15 39
Fax: (42) 640 15 41
handel@breve.pl